Povinné zverejňovanie informáciíPovinné zverejňovanie informácií v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zverejňovanie informácií

Kontaktné údaje

Správa účelových zariadení
Pražská 7
811 04 Bratislava
Slovenská republikaTelefón

Sekretariat:
+421 2 59 782 991


Odbor ekonomiky
+421 2 59 782 993


Personálno-mzdový referát
+421 2 59 782 995


Odbor stravovacích služieb pre MZV
+421 2 59 782 928


e-mail: vlasta.cihakova@mzv.sk