Profil verejného obstarávateľaVerejná súťaž

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Mäso a mäsové výrobky.

Súťažné podklady na predmet zákazky Mäso a mäsové výrobky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky Mäso a mäsové výrobky
Príloha č. 1 k súťažným podkladom Mäso a mäsové výrobky
Vysvetlenie súťažných podkladov mäso a mäsové výrobky


Výberové konanie na predmet zákazky: „Mrazené a chladené ryby a rybie výrobky.“

Súťažné podklady na predmet zákazky Mrazené a chladené ryby a rybie výrobky


Výberové konanie na predmet zákazky: „Potravinový tovar a nápoje.“

Súťažné podklady na predmet zákazky Potravinový tovar a nápoje
Potravinový tovar a nápoje oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Príloha č. 1 k Rámcovej dohode
Príloha č. 1 k súťažným podkladom Potravinový tovar a nápoje
Informacia-tykajuca-sa-splnenia-povinnosti-podla-§41-ods-1-otvaranie-casti-ponuk-Ostatne


Výberové konanie na predmet zákazky: „Dodávka zemného plynu.“

Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní
Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní - „Kritériá“
Informácia o výsledku verejného obstarávania
Správa o zákazke


Výberové konanie na predmet zákazky: „Dodávka elektrickej energie.“

Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní
Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní - „Kritériá“
Informácia o výsledku verejného obstarávania
Správa o zákazke


Výberové konanie na predmet zákazky: „Prekladateľské a tlmočnícke služby.“

Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní
Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní - „Kritériá“
Informácia o výsledku verejného obstarávania
Správa o zákazke


Informácie o zákazkách podľa § 102 ods. 4 zákona

(súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur)

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou nad 1000 Eur za IV. štvrťrok 2013
dokument na stiahnutie

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou nad 1000 Eur za III. štvrťrok 2013
dokument na stiahnutie

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou nad 1000 Eur za II. štvrťrok 2013
dokument na stiahnutie

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou nad 1000 Eur za I. štvrťrok 2013
dokument na stiahnutie


Archív

Výberové konanie na predmet zákazky: „Mrazené a chladené ryby a rybie výrobky.“ - súťaž zrušená
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Technické skúšky.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Ovocie a zelenina.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Mrazené výrobky.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Mrazené výrobky.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Spotrebný materiál do kopírovacích strojov.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Mlieko a mliečne výrobky.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Víno a liehoviny.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Tabakové výrobky a doplnkový tovar.“
dokument na stiahnutie

Správa o zákazke – verejné obstarávanie na predmet zákazky „Servis a oprava motorových vozidiel“
dokument na stiahnutie

Informácia o ukončení VO na medajle
dokument na stiahnutie

Informácia o ukončení VO na pekárenské výrobky
dokument na stiahnutie

Informácia o ukončení VO na dodanie ovocia a zelenminy
dokument na stiahnutie

Informácia o zrušení VO na dopravné služby
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Dodanie priemyselných vysávačov a upratovacích vozíkov.“
dokument na stiahnutie

Výberové konanie na predmet zákazky: „Výroba medailí.“
dokument na stiahnutie

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou IV. štvrťrok 2012
dokument na stiahnutie

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou III. štvrťrok 2012
dokument na stiahnutie

Prehľad o zakázkach s nízkou hodnotou II. štvrťrok 2012
dokument na stiahnutie


Povinné zverejňovanie

Správa účelových zariadení na základe uznesenia Vlády SR č.491/2010 zo dňa 15.7.2010 na tejto stránke zverejňuje zmluvy verejného obstarávania platné a účinné ku dňu 9.7.2010, zmluvy ktorých platnosť sa skončila v období do 9. júla 2010.

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, vystavené objednávky a prijaté faktúry po 1. januári 2011, pokiaľ nesúvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.stránka Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk

informácie RVO SÚZA:

tel. / fax:
e-mail:
02 - 5935 4110

Kontaktné údaje

Správa účelových zariadení
Pražská 7
811 04 Bratislava
Slovenská republikaTelefón

Sekretariat:
+421 2 59 782 991


Odbor ekonomiky
+421 2 59 782 993


Personálno-mzdový referát
+421 2 59 782 995


Odbor stravovacích služieb pre MZV
+421 2 59 782 928


e-mail: vlasta.cihakova@mzv.sk