Správa účelových zariadení MZVaEZ SRU P O Z O R N E N I E !
Vážení návštevníci stránok Správy účelových zariadení,

dovoľujeme si oznámiť, že dňom 1.2.2015 Správa účelových zariadení MZVaEZ SR ukončila svoje pôsobenie v objekte na Drotárskej ceste 46 v Bratislave a presťahovala sa do nového sídla na adrese Palisády 708/31 v Bratislave (bližšie pozri Kontakty).

Zároveň v tejto súvislosti upozorňujeme, že k budove bývalého sídla na Drotárskej ceste 46, vrátane Hotelového zariadenia, ktoré v súčasnosti prevádzkuje Centrum účelových zariadení MV SR, stratila SÚZA akýkoľvek právny vzťah.


SÚZA je príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Prioritnou úlohou SÚZA je poskytovanie služieb pre MZVaEZ. SÚZA v rámci týchto služieb zabezpečuje prakticky kompletný servis údržby a prevádzkovania budov v areáli MZVaEZ na Hlbokej ulici a na Pražskej ulici v Bratislave, vrátane gastronomických a dopravných služieb.V prevádzke Slovenský dom pri ZÚ SR v Moskve, SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby za výhodné ceny (bližšie pozri položku „Ubytovanie v Moskve“).

Kontaktné údaje

Správa účelových zariadení
Palisády 708/31
811 06 Bratislava
Slovenská republikaTelefón

Sekretariat:
+421 2 59 782 991


Odbor ekonomiky
+421 2 59 782 993


Personálno-mzdový referát
+421 2 59 782 995


Odbor stravovacích služieb pre MZV
+421 2 59 782 928


e-mail: vlasta.cihakova@suza.sk