Správa účelových zariadení MZVaEZ SRSpráva účelových zariadení (SÚZA) je príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).Prioritnou úlohou SÚZA je poskytovanie služieb súvisiacich s výkonom činnosti MZVaEZ SR. SÚZA v rámci týchto služieb zabezpečuje prakticky kompletnú starostlivosť o prevádzkovanie budov v areáli MZVaEZ SR na Hlbokej ceste a Pražskej ulici v Bratislave, vrátane poskytovania gastronomických a dopravných služieb.V prevádzke Slovenský dom pri ZÚ SR v Moskve, SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby za výhodné ceny (bližšie pozri položku „Ubytovanie v Moskve“).U P O Z O R N E N I E - zmena sídla SÚZA

Vážení návštevníci stránok Správy účelových zariadení, dovoľujeme si oznámiť, že dňom 1. februára 2017 Správa účelových zariadení ukončila svoje pôsobenie v objekte na ulici Palisády 708/31 v Bratislave a presťahovala sa do nového sídla na adrese Pražská 3744 / 7 v Bratislave (bližšie pozri Kontakty).


Kontaktné údaje

Správa účelových zariadení
Pražská 7
811 04 Bratislava
Slovenská republikaTelefón

Sekretariat:
+421 2 59 782 991


Odbor ekonomiky
+421 2 59 782 993


Personálno-mzdový referát
+421 2 59 782 995


Odbor stravovacích služieb pre MZV
+421 2 59 782 928


e-mail: vlasta.cihakova@mzv.sk