Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Fakturačné údaje

 

Správa účelových zariadení

Pražská 7

811 04 Bratislava

IBAN:          SK32 8180 0000 0070 0007 3375

SWIFT:        SPSRSKBA

č.učtu:        7000073375/8180

DIČ:             2020799341

IČ DPH:      SK 2020799341

Ičo :             30806101

 

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve