Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Povinné zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie informácií v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Všetky informácie sú dostupné na stránke MZVaEZ.

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve